Làm gì để bé không sợ hãi?

Nhiều bé có những nỗi sợ tưởng chừng rất… phi lý, sợ những con vật nho nhỏ như con gián, con nhện, thậm chí...